ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πάρε στα χέρια τον έλεγχο της επιχείρησής σου!

My Accounting Result

Ο Αναπτυξιακός Κύκλος μέσω της πλατφόρμας Financial Reports προσφέρει σε Real time την εφαρμογή My Accounting Result. Η εταιρεία σας θα μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση για τα εξής:

α) Λογιστικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων, φόρων, άνευ απογραφής).
Η πορεία των οικονομικών μεγεθών ανά μήνα που συνοψίζει τα αποτελέσματα και τις πηγές εσόδων, τις αγορές και τις δαπάνες ανά κατηγορία και προσδιορίζει τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων και άνευ απογραφής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύγκρισης εντός των τελευταίων δύο ετών.

β) Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού βάση των αποτελεσμάτων.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανά μήνα με βάση τον Προϋπολογισμό, με σκοπό τον έλεγχο των αποκλίσεων και της λήψης προληπτικών/διορθωτικών κινήσεων.

γ) Χρηματοοικονομικοί Δείκτες οικονομικής πορείας και βιωσιμότητας.
Παρουσίαση χρηματοοικονομικών δεικτών των δύο τελευταίων ετών και βαθμός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεων της.

Είσοδος: Financial Report

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ