ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναλύουμε, Αξιολογούμε, Προβλέπουμε

Σε έναν κόσμο, που διαρκώς ενέχει σύνθετους επιχειρηματικούς κινδύνους η χρηματοοικονομική αξιολόγηση και η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.

Η κάθε επιχείρηση χρειάζεται όσο το δυνατό πιο συμπυκνωμένη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική εικόνα της οικονομικής της θέσης, των δυνατοτήτων που έχει αλλά και των αδυναμιών που πρέπει να διορθώσει.

α)Τεκμηρίωση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητες για τις προβλέψεις της μελλοντικής κερδοφορίας και της ανάπτυξης, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο.

β) Εξασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς ανάλυσης

Συμβάλλει στην κατανόηση της απόδοσης της επιχείρησης, αλλά και στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών .

γ) Αξιολογικές αναφορές

Ενσωμάτωση πληροφοριών που αφορούν τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, τη διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων λόγω και των αυξανόμενων απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ