ΜΕΓΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Senior Accountant

Απόφοιτος σχολής ΔΕΛΤΑ, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει άνω των 25 ετών επαγγελματική εμπειρία και εργάζεται στον Αναπτυξιακό Κύκλο από το 1999.

Ειδικεύεται στην μισθοδοσία και στην τήρηση/παρακολούθηση εταιρειών με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, έμφαση σε ΑΜΚΕ και Σωματεία.

ΜΕΓΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ