ΚΟΥΛΕΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

Senior Accountant

Απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά, τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Διαθέτει άνω των 15 ετών επαγγελματική εμπειρία και εργάζεται στον Αναπτυξιακό Κύκλο από το 2007.

Είναι υπεύθυνη για το κλάδο των ΤΑΧΙ. Επιπλέον ασχολείται με δηλώσεις φυσικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων, περιουσιακής κατάστασης και “πόθεν έσχες”.

ΚΟΥΛΕΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ