ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΡΑ

Accounting Manager

Απόφοιτος ΙΕΚ Λογιστικής, τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης. Διαθέτει άνω των 20 ετών επαγγελματική εμπειρία και εργάζεται στον Αναπτυξιακό Κύκλο από το 2003.

Είναι υπεύθυνη Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και περιουσιακής κατάστασης. Διαχειρίζεται θέματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ