ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ

Staff Accountant

Απόφοιτος ΤΕΙ Πατρών, τμήμα Λογιστικής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική και Στρατηγική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Διαθέτει άνω των 5 ετών επαγγελματική εμπειρία και εργάζεται στον Αναπτυξιακό Κύκλο από το 2018.

Ασχολείται με την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και επιλύει θέματα ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ). Έχει αναλάβει την ενημέρωση και την προσαρμογή των εταιρειών στη πλατφόρμα “MyData”.

ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ