ΚΕΪΝΤΑ ΧΑΡΙΖΑΪ

Office Manager

Απόφοιτη Κολλεγίου Καναδά. Διαθέτει άνω των 5 ετών επαγγελματική εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και παρέχει διοικητική υποστήριξη στον Αναπτυξιακό Κύκλο από το 2022.

Ασχολείται με την επικοινωνία, την οργάνωση και τη διαχείριση των ψηφιακών εφαρμογών της εταιρείας.

ΚΕΪΝΤΑ ΧΑΡΙΖΑΪ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ