ΝΟΥΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Junior Accountant

Τελειόφοιτη ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στον Αναπτυξιακό Κύκλο πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση.

ΝΟΥΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ