ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Junior Accountant

Τελειόφοιτος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στον Αναπτυξιακό Κύκλο πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ