Η απόφαση του υπ. Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας και Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερα

Η απόφαση του υπ. Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας