ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

Junior Accountant

Τελειόφοιτη Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Στον Αναπτυξιακό Κύκλο πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ