ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Θέση Γραμματειακής υποστήριξής, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Υπεύθυνη για την διεκπεραίωση τηλεφωνικών μηνυμάτων , email εισερχομένων εξερχομένων, ραντεβού με πελάτες και οργάνωση τηλεδιασκέψεων. Παρακολούθηση, των social media και εταιρικής ιστοσελίδας. Κάτοχος πτυχίου (ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ) . Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, Γνώση πληροφορικής, Windows, Office πτυχίο ECDL. Μισθός αναλόγων προσόντων.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ